Politiske møter i februar

Kommunestyret
08.02. kl. 17.00, kommunestyresalen, rådhuset

Følg kommunestyremøtet live HER

Formannskapet
13.02. kl. 18.00, formannskapssalen, rådhuset
27.02. kl. 12.00, formannskapssalen, rådhuset

Drift- og forvaltningsutvalget
19.02. kl. 15.00, formannskapssalen, rådhuset

Plan- og utviklingsutvalget
06.02. kl. 15.00, formannskapssalen, rådhuset
20.02. kl. 15.00, formannskapssalen, rådhuset

Eldrerådet
05.02. kl. 10.00, Kirkebakken omsorgssenter

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
01.02. kl. 10.00, Sellanrå skole

Ungdomsrådet
15.02. kl. 15.00, rådhuset, galleriet

Molde Eiendom KF
06.02. kl. 09.00, Julsundvegen 13
 

Gå til møtekalender og saksdokumenter

ORDFØREREN

Tips en venn Skriv ut