Politiske møter i juni

 

Kommunestyret
22.06. kl. 10.00, kommunestyresalen, rådhuset

Alle kommunestyremøtene filmes og kan følges direkte på web-TV her

Formannskapet
14.06. kl. 18.00, formannskapssalen, rådhuset
27.06. kl. 12.00, formannskapssalen, rådhuset

Drift- og forvaltningsutvalget
12.06. kl. 16.00, formannskapssalen, rådhuset

Plan- og utviklingsutvalget
06.06. kl. 15.00, formannskapssalen, rådhuset
20.06. kl. 15.00, formannskapssalen, rådhuset

Eldrerådet
12.06. kl. 10.00, Innsikten, rådhuset

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
15.06. kl. 10.00, formannskapssalen, rådhuset

Ungdomsrådet
15.06. kl 15.15, Frivilligsentralen, Kirkebakken 1-3

Molde Eiendom KF
02.06. kl. 14.00, Julsundvegen 13

Kontrollutvalget
21.06. kl. 12.00, Galleriet, rådhuset

 

Gå til møtekalender og saksdokumenter

ORDFØREREN

Tips en venn Skriv ut