Politiske møter i september

Kommunestyret
14.09. kl. 17.00, kommunestyresalen, rådhuset

Kommunestyretmøtene filmes og du kan følge sendingen her

Formannskapet
05.09. kl. 18.00, formannskapssalen, rådhuset
19.09. kl. 12.00, formannskapssalen, rådhuset

Drift- og forvaltningsutvalget
25.09. kl. 15.00, formannskapssalen, rådhuset

Plan- og utviklingsutvalget
12.09. kl. 15.00, formannskapssalen, rådhuset
26.09. kl. 15.00, formannskapssalen, rådhuset

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
07.09. kl. 10.00, formannskapssalen, rådhuset

Ungdomsrådet
07.09. kl. 15.15, Galleriet, rådhuset

Moldebadet KF
27.09. kl. 16.00, møterom Moldebadet

Molde Eiendom KF
27.09. kl. 14.00, Julsundvegen 13

Molde Vann og Avløp KF
20.09. kl. 17.00, Fannefjord vannbehandlingsanlegg

Fellesnemnda nye Molde kommune
28.09. kl. 12.00, formannskapssalen, Molde rådhus

Kontrollutvalget
13.09. kl. 12.00, Galleriet, Molde rådhus

Gå til møtekalender og saksdokumenter

ORDFØREREN

Tips en venn Skriv ut