Planvedtak: Detaljregulering for E39 Lønset - Hjelset

Plan nr 201215

201215 - illustrasjon
06.07.17 - 27.07.17

Planvedtak:

I henhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven, har Molde kommunestyre i møte 22.06.2017 vedtatt følgende plan:

PS 49/17  Detaljregulering E39 Lønset - Hjelset. Plan nr 201215.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker etter denne kunngjøringen.

Klagen må være grunngitt og sendes:

Molde kommune,
Plan- og utviklingsavdelingen,
Rådhusplassen 1, 6413 Molde.

Du kan også bruke skjemaet du finner nederst på denne sida. Klagen må være levert innen 28. juli.

Vedtaket kan også påklages i medhold av Naturmangfoldloven når det gjelder de vurderinger og konkrete konsekvenser vedtaket har overfor både arealbruk/utvalgte naturtyper og biologisk mangfold for øvrig.

Krav om erstatning etter § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må framsettes senest tre – 3 – år etter at eventuelle byggverk er fjernet. Kravene skal rettes til kommunen.

Dokumentene til planen er tilgjengelig som papirversjon i resepsjonen på rådhuset.

Seksjon arealplan og landbruk

 • Kategori

  • 265798
 • Jeg ser det er planlagt to stopplommer på min eiendom gnr/bnr 54/3. Der er det dyrket mark. Jeg mener disse to stopplommene kan flyttes dit det ikke er produktivt jorbruksareal,feks vest for Hagaelva.

  Hilsen Lage Hjelset

  2017-07-27 09:48:21
  [Svar]
 • Molde Kommune
  v/Plan og Utviklingsavdelingen  Med referanse til planvedtak «Detaljregulering for E39 Lønset-Hjelset», plannummer 201215, vil IL Hjelset Fram (HjF) klage på vedtaket som ble gjort på merknad nr 46.

  Beboerne på Hjelset, Skjevikåsen og Hungnesmarka er avhengig av at tråkkemaskinen har mulighet til å krysse E39 på en sikker og god måte. Tråkkemaskina blir brukt flittig både ved lysløypa på Skjevikåsen, samt til å knytte seg opp mot løypenettet som strekker seg fra Osmarka i øst til Skaret i vest.

  Slik vi tolker svaret vil ikke HjF ha mulighet til å flytte tråkkemaskinen mellom de 2 områdene, og det kan vi ikke godta. Svaret henviser til adkomstmuligheter i det nye Hjelsetkrysset og ny bru over Opdølselva, og HjF kan ikke se at det skal være mulig å flytte en tråkkemaskin langs en ny vei hvor trafikkbildet vil være mye større enn det er i dag.

  Vi må få en garanti som bekrefter at ifm utbygging av ny E39 og infrastruktur rundt SNR vil det bli lagt til rette for adkomst for tråkkemaskinen både på sør og nordside av ny E39.

  Imøteser et svar på denne klagen.


  Mvh
  Jan Owe Stenløs
  Leder IL Hjelset Fram

  2017-07-25 08:26:57
  [Svar]
Tips en venn Skriv ut