Plan- og utviklingsavdelingen

Kommunalsjef plan og utvikling: Eirik Heggemsnes
Telefon: 71 11 10 91
Mobil:    907 24 755

Besøksadresse: Rådhusplassen 1, 6413 Molde

Avdelingen skal ivareta kommunens helhetlige planlegging, samt legge strategier for utviklingen av kommunens tjenester og tjenesteapparat. I tillegg har avdelingen flere særskilte oppgaver blant annet å sørge for grunnerverv, særlig til utbyggingsformål. 

Avdelingen er delt inn i fem seksjoner:

 

Tips en venn Skriv ut