Plages du av angst?

angst

Vi er alle er født med evnen til å bli redde når vi oppfatter noe som farlig. Når vi blir redde settes vi automatisk i beredskap – både kroppslig og mentalt.

Dette kan vi merke gjennom blant annet økt puls, raskere pust, hjertebank, svimmelhet, kvalme, økt følsomhet for sanseinntrykk og spente muskler. Dette er kroppens alarmsystem som ofte arbeider ganske automatisk, uten at vi har oversikt over hva som skjer. Når dette skjer, er vår første impuls å komme oss i sikkerhet, komme oss unna eller på annen måte å forhindre det vi frykter. Dette har en svært viktig oppgave i å hjelpe oss i situasjoner som er farlige eller der det er viktig at vi handler raskt.

Dersom vi opplever frykt når det ikke er fare tilstede, har alarmsystemet vårt avgitt en falsk alarm. Dette betyr at vi er satt i unødig beredskap. Det betyr også at vi får impulser om flukt eller tar forholdsregler som er unødvendige. I faglig sammenheng kaller vi gjerne dette for angst.

Angst i seg selv er fullstendig normalt. Det betyr rett og slett at vi har overreagert eller reagert urimelig, noe som skjer stadig vekk i de flestes liv. Om vi derimot er så plaget med falske alarmer at det gir urimelige begrensninger i livet, kan det være at vi har en angstlidelse.

 

Hvordan mestre angst?

Det finnes i hovedsak tre måter å mestre falske alarmer på:

1. Unngå
Vi kan trene oss i å bli flinke til å unngå det vi overreagerer på. Dette er den vanligste måten å forhindre falsk alarm, og kan være svært effektivt dersom det er mulig å unngå det som vekker frykt.

2. Dempe
Om unngåelse slår feil, kan vi trene oss i å bli flinke til å dempe signalene ved falske alarmer. Dette kan gjøres ved å forsøke å roe ned pust, ta kontroll over tanker og følelser, distrahere oss, eller ved å dempe kroppens beredskap med bruk av beroligende- eller smertestillende- medikamenter og rusmidler. Dette kan være svært effektivt hvis det fungerer. Om det ikke fungerer, er det derimot en viss fare for at det kan virke mot sin hensikt og gi mer av det man prøver å dempe.

3. Overvinne
En motsatt strategi av å unngå eller dempe angst er å forsøke og avlære angstreaksjonen. Kognitiv terapi for angst har som mål å gjøre nettopp dette. Dette foregår i hovedsak ved å finne ut hva som utløser falsk alarm, frivillig utløse alarmer og samtidig endre tanke- og handlingsmønster. Dette er ikke ulikt det å trene på og bruke en sykkel igjen etter at man har falt av og slått seg kraftig. Behandlingen er symptomrettet, «common sense»-preget, strukturert korttidsterapi med hjemmeoppgaver for eksempel adferdseksperiment og/eller eksponeringstrening.

 

De to første måtene å mestre angsten på gir hurtig, men kortsiktig effekt med fortsatt fobi og begrenset tilværelse. Den tredje måten å mestre angst på kan gi sterkt kortsiktig ubehag, men redselen vil forsvinne og begrensningene i hverdagen vil reduseres.

 

 

Kilder: www.modum-bad.no , Berge, Torkil og Repål, Arne : Trange rom og åpne plasser, Tano Aschehoug 1997

Tips en venn Skriv ut