Permisjon fra grunnskoleopplæring

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Elever kan få permisjon fra grunnskoleopplæringen i inntil to uker. Skolen vil vurdere om det er forsvarlig å gi permisjon. Det er ikke tillatt å gi permisjon ut over to uker om gangen.

  Elever som hører til et trossamfunn utenfor Den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager. Foreldrene må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden slik at eleven kan følge med i den vanlige undervisningen når hun eller han er tilbake.

  Søknad om permisjon sendes til den enkelte skole.

  Målgruppe

  • Alle elever som søker permisjon fra opplæringen
  • Elever som hører til et trossamfunn utenfor Den norske kirke, og deres pårørende

  Kriterier/vilkår

  Skolen vil vurdere om permisjonen er forsvarlig. Det er ikke noe absolutt krav om at foreldrene sørger for opplæring i permisjonstiden. Det er ikke tillatt å gi permisjon ut over to uker.

  Foreldrene må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden slik at eleven kan følge med i den allmenne undervisningen etter at permisjonstiden er ute.

  Lover

  Se opplæringslova § 2-11 første og andre ledd.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Du kan kontakte skolen for å få hjelp til å søke om permisjon. Søknad sendes den enkelte skole.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 27.07.2017 16:45

Tips en venn Skriv ut