PALS - Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen

Leikestativ ved Langmyra skole

Dette er et systemrettet arbeid som PP-tjenesten driver. Fokuset er at hele skolemiljøet skal ha en positiv holdning til elevenes læringsmiljø. Tiltaket er skoleomfattende. PPT er inne og gir veiledning til fire sentrumsskoler: Langmyra skole, Nordbyen skole, Sellanrå skole og Kvam skole.

Atferdssenteret.no har mer informasjon om PALS-modellen.

 

Tips en venn Skriv ut