Omsorgstjenester

Hovedmål/visjoner:

Bidra til livskvalitet og god omsorg for brukerne. Dette skal vi oppnå gjennom:

  • at hensynet til brukeren skal stå sentralt i all planlegging og utøvelse av tjenesten
  • kvalitetssikrede tjenester
  • et postitivt og fagtutviklende miljø hvor den enkelte ansatte er nøkkelen for å lykkes

For at brukernærhet og lokal kjennskap skal være viktige element i tjenesteytingen, er kommunen inndelt i 5 omsorgsdistrikt.

Tips en venn Skriv ut