Omsorgssenter i Molde kommune

 

Pleie-og omsorgstjenesten i Molde kommune er inndelt i 5 omsorgsdistrikt.

Hvert omsorgssenter kan tilby likeverdige tjenester i hjemmet eller i institusjon.

Hvert omsorgssenter har ansvar for alle pleie- og omsorgstjenester. Dette omfatter

  • hjemmebaserte tjenester,
  • dagsenter,
  • botilbud og
  • institusjonsomsorg.

Tjenestene er tilrettelagt med utgangspunkt i at flest mulig skal kunne opprettholde funksjonsevne og best mulig livskvalitet.

Tips en venn Skriv ut