Ofte stilte spørsmål om leie av lokaler og plasser

Spørsmål - Hvor skal jeg henvende meg for å søke om å leie Rådhusplassen?
Svar: På kommunens nettside kan du under valget "Selvbetjening - Skjema" finne skjemaet "Rådhusplassen, søknad om å leie".

Spørsmål - Hvor skal jeg henvende meg for å søke om leie av torgplass?
Svar:
På torget er det totalt 8 plasser. De 4 nordligste plassene er faste, mens de øvrige kan benyttes som dagplasser. Dagplassene kan ikke reserveres. Den som kommer først har fortrinnsrett. Dersom ikke fast plass er tatt i bruk innen kl 10.00, kan plassen disponeres som dagplass. Torghandelen foregår på hverdager mellom kl 08.00 til kl 17.00. Den torgselger har fortrinnsrett til fast plass som omsetter egenproduserte produkter.

Spørsmål - Hvor skal jeg henvende meg for å søke om å leie rådhussalen/baksalen i Rådhuset?
Svar:
Kontakt Kulturtjenesten i Molde kommune på telefon 71 11 15 01. Mer informasjon om rådhussalen har vi også!

Spørsmål - Hvor skal jeg henvende meg for å leie plass i Parkeringstunnelen?
Svar:
Kontakt Parkering på telefon 71 11 13 26 mellom kl. 08.00 - 10.00 eller ved oppmøte på kontoret ved nedkjørselen til tunnelen i samme tidsrom.

Spørsmål - Hvor skal jeg henvende meg for leie av avgiftsbelagte plasser i sentrum?
Svar: Kontakt Førstelinjetjenesten, Rådhuset, på telefon 71 11 10 00.
 

Tips en venn Skriv ut