Ofte stilte spørsmål om barnehage

Spørsmål : Når er søknadsfristen for hovedopptaket av barn i barnehagene i Molde ?

Svar: Søknadsfristen er 15. februar.

 

Spørsmål: Hvor finner jeg søknadskjema ?

Svar: Elektronisk søknadskjema finner du i høyremenyen.

 

Spørsmål: Kan jeg søke på alle barnehagene i Molde på samme skjema?

Svar: Ja, det er samordnet opptak i Molde og ett felles søknadsskjema for samtlige barnehager.

 

Spørsmål: Må jeg sende inn nytt søknadsskjema hvert år?

Svar: For barn som ikke har barnehageplass må du søke innen fristen for hovedopptak 15. februar.

For barn som ønsker en annen barnehage eller plasstørrelse må du også søke på nytt innen 15. februar. Barn som har det tilbudet som er ønsket, trenger IKKE søke på nytt.

 

Spørsmål: Vi har behov for barnehageplass i løpet av våren og har sendt inn søknad - må det i tillegg sendes ny søknad til hovedopptaket?

Svar: Alle søkere som har sendt inn søknad etter 1. januar trenger ikke søke på nytt i forhold til hovedopptaket. Den innkomne søknaden blir automatisk tatt med også i hovedopptaket. Søknader som er sendt inn før 1. januar blir IKKE registrert i forhold til hovedopptak. Disse søkerne må sende inn ny søknad.

 

Spørsmål: Når må jeg si opp barnehageplassen dersom barnet skal ut fra 1. mai?

Svar: Det er ulike regler for dette avhengig av hvem som eier barnehagen. I vedtekter for kommunale barnehager pkt. 7 Opptak og oppsigelse står følgende: "Oppsigelse av plass skal skje skriftlig til fagseksjon barnehage i Molde kommune. For perioden 15.08 - 31.03, er oppsigelsesfristen 1 måned, og gjelder fra den 1. i etterfølgende måned. For plasser som sies opp etter 1. april tas det betaling ut barnehageåret tom 14.08. Ferie må være avviklet innen barnet slutter i barnehagen".

Det innebærer at plassen må sies opp innen den 31.03.XX. Plassen kan da benyttes ut april 201X. I vedtektene for de kommunale barnehagene er det fastlagt at barna skal ha minst 4 uker ferie i løpet av et barnehageår (pkt. 9.). For de som slutter før barnehageåret er avsluttet må deler av ferien være tatt før barnet slutter. Det er ikke satt noe eksakt antall feriedager som må være avviklet. Det må avtales med styrer for barnehagen.

Dersom barnet har plass i en privat barnehage, må spørsmålene rettes styrer/eier i den.

 

Spørsmål: Er det vits å søke om redusert foreldrebetaling i barnehagen?

Svar: Ja, noen foreldre/foresatte kan søke om redusert foreldrebetaling. Stortinget har vedtatt at ingen familier skal betale mer enn 6 % av inntekten for en barnehageplass. Dette gjelder uansett om barnet går i privat eller kommunal barnehage.

Les om ordningen og hvordan du går frem for å søke.   

Tips en venn Skriv ut