Nytt informasjonsmøte for valgte meddommere i tingretten 30. mars

Romsdal tingrett inviterer meddommere valgt for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020

Romsdal tingrett

Romsdal tingrett ønsker å samle nyvalgte meddommere til et informasjonsmøte 30. mars. 

Møtet starter klokken 17.00 og finner sted i Fylkeshusets lokaler.

I møtet vil følgende emner bli omtalt:

  • Trekking av meddommere
  • Plikten til å møte og mulighet for fritak
  • Habilitet
  • Hva som skjer når meddommere kommer til retten
  • Hva som skjer under hovedforhandlingen
  • Domskonferanse
  • Godtgjøring


Det blir ikke godtgjort for trekk i lønn eller reiseutgifter til dette møtet, men tingretten håper at flest mulig kan delta.

Her kan du lese invitasjonen og informasjon fra Romsdal tingrett.

Tips en venn Skriv ut