Komfyrbrann

959 000,- kroner til brannsikkerhet hos utsatte grupper i Molde

I forbindelse med prosjektet Trygg hjemme har de fire deltagerkommunene Eide, Midsund, Nesset og Molde fått tildelt til sammen 1,4 millioner kroner til innkjøp av brannsikkerhetsutstyr. Midlene skal brukes til å kjøpe inn teknisk utstyr til de som har behov for dette, men ikke kan få det dekket via eksisterende ordninger.

Komfyrbrann

Trygg hjemme – brannsikkerhet hos utsatte grupper

Eide, Midsund, Nesset og Molde kommune skal nå i gang med prosjektet Trygg hjemme der målet er å øke brannsikkerheten hos utsatte grupper. Prosjektet involverer flere kommunale virksomheter og koordineres av Molde brann- og redningstjeneste.

Røykvarslerens dag

Husk røykvarslerens dag 1. desember!

1. desember er dagen for å bytte batteri på røykvarslerene i din bolig. Tidlig varsling er et av de viktigste kriteriene for å unngå personskader ved brann.

Feier_600x450

Nå følger feiervesenet opp fritidsboliger

Forskrift om brannforebygging, som ble gjort gjeldende fra 1. januar 2016, fastsetter at også fritidsboliger skal underlegges behovsprøvd tilsyn med og feiing av fyringsanlegg. Ved revidering av lokal gebyrforskrift for Molde kommune er det fastsatt at gebyret for oppfølging av fyringsanlegg i fritidsbolig skal være likt gebyret for vanlig bolig. Gebyret for fritidsboliger gjelder fra og med 1. juli 2016.

fyr riktig_edited-1

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Revidert lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg i Molde kommune innføres med virkning fra 1. januar 2016.

Eldre par ved PC og smarttelefon

Telefonvarsel om feiing og tilsyn

Molde brann- og redningstjeneste tar nå i bruk varsel via telefon (UMS varsel) i forbindelse med feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Varslingen vil skje via boligeiers telefon, enten som SMS eller talemelding.

Bål

Sikker sankthansaften

Sankthansaften nærmer seg og man kan se sankthansbålene vokse frem i distriktet vårt. Molde brann- og redningstjeneste minner om at alle sankthansbål er søknadspliktige og at bålbrenningen må utføres på en sikker måte.

ScanStockPhoto_image_1011268_ holde hand til eldre peson

Én av tre pårørende frykter brann hos nære eldre

Én av tre pårørende frykter at eldre i familien skal bli rammet av brann. To av tre har ikke tenkt over hvor utsatt denne gruppen er for brann.

Bålforbud trer i kraft i dag

I tidsrommet 15. april – 15. september er det et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og mark uten særskilt tillatelse.

Branntilsyn i landbruket

Landbruket er underlagt brannvernlovgivningen, og enkelte driftsbygninger er registrert som særskilte brannobjekt. Disse blir fulgt opp av brannvesenet i form av tilsyn.

Tips en venn Skriv ut