NAV Molde

NAV Molde holder til i Romsdalskvartalet.

Romsdalskvartalet nordvest

Enhetsleder: Ann Elin Høgset
Telefon: 55 55 33 33
Telefaks: 70 32 23 01
E-post: nav.molde@nav.no

Hjemmeside: http://www.nav.no
Besøksadresse: Moldetrappa 2, 6415 Molde.
Åpningstider: mandag - fredag: kl. 10.00 - 12.00. 

NAV Molde tilbyr tjenester du tidligere fikk fra NAV arbeid, NAV trygd og Molde kommunes sosialtjeneste. Ved å samordne tjenestene våre ønsker vi å gi deg et bedre tilbud enn vi greier hver for oss.

Vi ønsker å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. Vi ønsker å bidra til et inkluderende samfunn med muligheter for alle de som kan og vil.

NAV Molde utfører følgende tjenester:

Ved NAV Molde kan du også bruke våre publikums-datamaskiner i vårt publikumsmottak. Her vil vi veilede deg dersom du står fast.

Tips en venn Skriv ut