Natteravn i Molde

Hvis du vil bli natteravn i Molde eller Skjevik ta kontakt med Molde Frivilligsentral.

Telefon: 71 11 13 80

Målsetting for natteravntjenesten

Natteravnene er et frivillig tiltak drevet av forskjellige organisasjoner og/eller enkeltindivider på tvers av alder, livssyn og yrke.

Tips en venn Skriv ut