Nærbehandling for alkoholisme og avhengighet

nærbehandlinga

Nærbehandlingen for alkoholisme og avhengighet er en dagbehandling utviklet etter 12-trinns modellen.

Nærbehandlingen for alkoholisme og avhengighet er et dagbehandlingstilbud for rusmiddelavhengige i regi av Ressurstjenesten i Molde kommune. Behandlingen er utviklet etter 12- trinns modellen, hvor blant annet gruppeterapi, undervisning og trinnarbeid står i fokus. Behandlingsforløpets varighet er på minimum 16 uker, og blir individuelt tilpasset underveis. Daglig oppmøte fra mandag til fredag fra kl. 10.00 - 14.00, og obligatorisk deltagelse på ukentlige møter i AA og NA. Behandlingstilbudet inkluderer egen ettervernsgruppe i 1 år etter avsluttet dagbehandlingsforløp.

Hvordan få plass:
Inntak skjer fortløpende. Deltakerne kan bli henvist fra fastlege, hjemkommune, spesialisthelsetjeneste eller kan selv ta kontakt. Tilbudet forutsetter samarbeid med fastlege.

Målgruppe:
Personer med rusmiddelavhengighet

Kriterier:
Egenandel til kost og materiell. Reiseutgifter dekkes av deltaker.

Behandlingstilbudet kan kjøpes av nærliggende kommuner. Ta kontakt med Fagleder Helen Fladset på telefon 926 84 052

Kontakt oss:
Torill: Mobil: 980 29 207. E-post
Ann Helen: Mobil: 948 83 194. E-post

Molde kommune
Ressurstjenesten
Nærbehandling for alkoholisme og avhengighet

Rådhusplassen 1
6413 Molde

Nærbehandlingen er lokalisert i sentrum av Molde i Storgata 15. 3. etasje

Ta kontakt for mer informasjon!

Facebook: Nærbehandling for alkoholisme og avhengighet

Tips en venn Skriv ut