Molde kommunestyre

Oppgaver

Oppgavene til kommunestyret er hjemlet i kommuneloven § 6.

Kommunestyret kan delegere myndighet til et fast utvalg eller til rådmannen. Følgende saker skal kommunestyre alltid avgjøre:

  • Oppretting av nye tjenester og vesentlige endringer av eksisterende tjenester
  • Fastsetting av kommunale avgifter og betalingssatser
  • Fastsetting av reglement, vedtekter og instrukser der myndighet ikke er delegert

 

Tips en venn Skriv ut