Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget
Arbeidsmiljøutvalg for nye Molde kommune 12
18
21
19
Drift- og forvaltningsutvalget 21
11
11
8
6
3
2
14
18
16
Eldrerådet 4
11
8
6
3
2
7
4
2
Fellesnemnda Nye Molde kommune 22
20
29
26
18
30
27
18
Formannskapet som klagenemnd
Formannskapet som valgstyre 5
Molde formannskap 8
22
5
19
5
19
2
30
14
28
11
25
3
17
1
22
5
19
3
17
Molde kommunestyre 14
28
16
20
26
21
Molde ungdomsråd 17
21
21
16
13
5
3
7
12
Partssammensatt utvalg for nye Molde kommune 18
21
19
Plan- og utviklingsutvalget 29
12
26
12
26
9
23
7
21
4
18
27
10
24
15
29
12
26
10
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 7
21
11
9
6
5
10
7
5
Styret for Molde Eiendom KF fra 1.7.2013 14
19
30
28
11
3
1
5
17
Styret for Molde Vann og avløp KF 15
20
Styret for Moldebadet KF 17
Styret for ROR-IKT 13
13
26
12
11
9
13
11
Valgkomiteen
Valgstyret for nye Molde kommune 20
Tips en venn Skriv ut