Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 12
Administrasjonsutvalget Nye Molde kommune
Arbeidsmiljøutvalg for nye Molde kommune 23
6
15
12
24
20
Drift- og forvaltningsutvalget 22
19
19
16
14
11
3
1
5
10
Eldrerådet 5
5
9
7
4
9
3
1
5
3
Fellesnemnda Nye Molde kommune 8
31
28
25
20
26
31
28
Formannskapet som klagenemnd 30
13
13
3
Formannskapet som valgstyre 29
Molde formannskap 16
30
13
27
13
3
17
2
15
29
12
3
11
25
9
23
6
20
4
18
Molde kommunestyre 8
15
19
24
21
20
18
15
20
Molde ungdomsråd 18
15
22
19
24
14
6
4
8
13
Partssammensatt utvalg for nye Molde kommune 4
23
20
25
15
12
24
20
Plan- og utviklingsutvalget 23
6
20
6
20
10
24
8
22
5
19
21
4
18
2
16
30
13
27
11
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 1
1
12
3
7
13
4
8
6
Styret for Molde Eiendom KF fra 1.7.2013 10
6
13
23
18
29
20
12
1
14
12
Styret for Molde Vann og avløp KF 31
7
18
4
4
29
8
29
28
Styret for Moldebadet KF 18
8
17
26
29
19
22
Styret for ROR-IKT 7
15
13
6
5
3
7
5
Valgkomiteen
Tips en venn Skriv ut