Meld inn feil

Kommunen vil gjerne ha beskjed om mørklagte gater, tette avløp, hull i asfalten, skader på turveier og lignende.

Brøyting/Strøing

Henvendelser som gjelder brøyting og strøing blir registrert, men ikke besvart.

Mørke veglys

Molde kommune skal bytte ut hele gatelysanlegget i 2018 til LED armaturer på kommunale veier. Dette er ca 4000 armaturer.

Innmeldte feil som går på enkelt lamper som er mørke kan ikke påregnes å bli utbedret omgående, vi prioriterer skoleveier, gangfelt, kryss og plasser vi vurderer som trafikkfarlige før vi kaller ut vår entreprenør som utbedrer feilene på gatelysnettet.

Vi beklager at dette vil medføre at en del armaturer vil forbi mørke inntil armaturene blir utbyttet til nye LED armaturer.

Hvis det er det er hele områder/gatelyskretser som er mørke ta kontakt med Roger Rekdal 71 11 13 17 / 467 73 747.

Vakttelefoner

Gjelder henvendelsen akutte driftsforstyrrelser bruk disse vakttelefonene:

Kartpunkt
Større kart

Alle registrerte saker

År:

Uke 03 2018

Uke 02 2018

Uke 01 2018

Tips en venn Skriv ut