Logopedtjenesten

Dame med barn

Logopeden gir hjelp til barn under opplæringspliktig alder/barnehagebarn og skolebarn med:

  • uttalevansker
  • språkvansker
  • taleflytvansker (stamming og løpsk tale)
  • stemmevansker
  • lese- og skrivevansker (dysleksi)


De som har behov for logoped kontakter PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) på telefon 71 11 12 40 (ekspedisjon).

For elever i grunnskolen kan skolen i samarbeid med foresatte henvise elever ved behov til PPT. PPT har fagkunnskap på mange områder, og kan i mange tilfeller avhjelpe situasjonen.

 

 

Tips en venn Skriv ut