Ledsagerbevis for funksjonshemmede

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Har du nedsatt funksjonsevne, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

  Formålet med ledsagerbevisordningen er å gi funksjonshemmede med behov for bistand, samme mulighet som den øvrige befolkning til å delta i samfunnet uten å måtte betale dobbelt pris/inngangsbilett. Ledsagerbeviset er en dokumentasjon på behovet for slik bistand. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler.

  Ordningen skal øke tilgjengeligheten til offentlig kultur og fritidsarrangementer. Med utgangspunkt i den offentlige kulturpolitikk legges det utvidede kulturbegrepet til grunn ved forståelsen av begrepet kultur- og fritidsarrangement herunder også idrett og friluftsliv.

  Ledsagerbevis skal fungere som et virkemiddel for å forebygge isolasjon og derved bidra til å gi økt livskvalitet. Ordningen omfatter personer med funksjonshemminger av minst 2-3 års varighet, men det kan diskuteres i det enkelte tilfellet.

  Les mer om hvem som kan søke, varighet mm

  Oversikt over brukersteder for ledsagerbevis

   

  Målgruppe

  Funksjonshemmede

  Kriterier/vilkår

  Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.

  Samarbeidspartnere

  Offentlige og private arrangører av arrangementer og noen hoteller og transportselskaper.

  Pris for tjenesten

  Ledsagerbevis er gratis.

  Lover

  Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om ledsagerbevis. Søknader behandles fortløpende.

  Søknadsskjemaet finner du i høyremenyen.

  Kontaktinformasjon
  Førstelinjetjenesten
  Molde kommune
  Rådhusplassen 1
  6413 Molde

  Telefon: 71 11 10 00

  Vedlegg

  Passfoto

  Eller foto med ansiktet i passlignende størrelse.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

  Legeerklæring kreves hvis det søkes om 2 ledsagere og / eller vedkommende det søkes for er under 8 år.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 12.06.2018 11:18

Tips en venn Skriv ut