Søk om lån og tilskudd for tilpasning, utbedring eller kjøp av bolig

©Molde kommune

Molde kommune har ulike tilbud til de som trenger bistand til å skaffe eller beholde egnet bolig.
 

Tilskudd til tilpasning av bolig

Huseier og andelseier i borettslag kan søke tilskudd til tilpasning av helårsbolig som bebos av husstand med minst en person med nedsatt funksjonsevne.

Tildeling skjer etter økonomisk behovsprøving. Maksimumsbeløp er for tiden kr. 40.000,- pr. husstand. Søknader behandles fortløpende.

Boligtilskudd tildeles normalt bare én gang. 

 

Lån til utbedring av bolig

Lån til utbedring av bolig kan gis til husstander hvor minst ett medlem er over 60 år eller sosialt vanskeligstilt.

Boligen må være i bruk som helårsbolig. Lånets formål kan være utbedring av tak, etterisolering, skifte av dører/ vinduer, utbedring av bad og lignende.

HER finner du mer informasjon om tilskudd til tilpasning av bolig.

Søknad om startlån til kjøp av bolig

Startlån tildeles etter behovsprøving, og er målrettet mot personer med langvarige bolig- og finansieringsproblemer og kan søkes av:

  • barnefamilier
  • enslige
  • personer med nedsatt funksjonsevne
  • flyktninger

Her er mer informasjon og søknadsskjema om startlån: https://www.husbanken.no/startlaan/

 

Hvordan går jeg fram?

Søknadsskjemaer og nærmere opplysninger om låne-  og tilskuddsordningene finner du i høyremenyen.

Send søknader til:

NAV Molde
Moldetrappa 2
6415 Molde

Merk søknaden med "Startlån" eller "Boligtilskudd".

Du kan også henvende deg til NAV Molde på telefon 55 55 33 33, eller til Molde kommune på telefon 71 11 10 00.

Tips en venn Skriv ut