Skilt Kulturbygg

Kulturhistoriske bygninger

I Molde sentrum er det skiltet 29 historiske bygninger. I utvalget av bygninger har man lagt vekt på bygg som har stor lokalhistorisk verdi eller er representative for en stilart.
 

DSC_0149

Kulturminner

Kommunen er opptatt av å ta vare på og gjøre kulturminner tilgjengelig for folk flest. Målet er å gjøre kommunens innbyggere bevisste på nærmiljøets kulturhistorie og styrke identitet knyttet til sted.

Tips en venn Skriv ut