Kultur, idrett og fritid

Idrettens Hus

Molde kommune skal ha et levende og pulserende kulturliv, som gir rom for fellesskap, utfoldelse, deltakelse og opplevelse for flest mulig.

Sist endret: 14. februar 2018
Opprettet: 7. november 2011