Kriterier og vilkår

Beregningsgrunnlag

1. Redusert betaling

Husholdninger med skattepliktig inntekt under 541 500 kroner kan søke om redusert betaling.

En husholdning er ektefeller, registrerte partnere eller samboere.
Samboere er to ugifte personer over 18 år, som har felles barn eller har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold, i minst 12 av de siste 18 månedene.

Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal betalingen bli regnet ut fra inntekten til den som har samme folkeregistrerte adresse som barnet.

Foreldre som har rett på reduksjon med barn i private barnehager, søker også til kommunen. Kommunen gir deretter informasjon til barnehagen om hva dere skal betale.

2. Gratis barnehagetid

Kommunen gir 20 timer gratis barnehagetid (gratis kjernetid) i uka til 3, 4 og 5-åringer i familier med inntekt inntil 450 000 kroner. Fra og med 1.august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.
Det gjelder også for barn med utsatt skolestart.

Søskenmoderasjon

Foreldre med mer enn ett barn i barnehage får søskenmoderasjon. Søsken må bo i samme husholdning.

Søskenmoderasjon blir regnet ut etter hvilken plasstype barnet har:

  • For første barn må en betale vanlig pris
  • For barn nummer to får en 30 % søskenmoderasjon
  • For barn nummer tre eller flere får en 50 % søskenmoderasjon

Beregning av moderasjon

Det er barnehageeier som sender ut faktura med redusert pris til sine brukere.

Private barnehager fastsetter prisen på plassen ut fra forskrifter om foreldrebetaling og maksimalpris.

For kommunale barnehager er det formannskapet som vedtar betalingssatsene etter gjeldende forskrifter.

Fakturaen blir justert automatisk ut ifra innvilget moderasjon.

Tips en venn Skriv ut