Krisesenteret for Molde og Omegn IKS

Postadresse: Postboks 238, 6401 Molde
Besøksadresse:      Fridtjof Nansens gate 5, 6413 Molde
Telefon:
71 25 66 66 (døgnåpent)
E-post: krisesenteret.molde@online.no
Hjemmeside: http://www.krisesenteretmolde.no/
Facebook: https://www.facebook.com/krisesenteretmolde?fref=ts 


Krisesenteret for Molde og Omegn IKS sitt formål er å gi tilbud til opphold for kvinner, barn og menn som er i en krisesituasjon på grunn av vold. Selskapet skal arbeide aktivt for å synliggjøre og bekjempe den private volden. Selskapet skal også kunne gi mulighet for akuttplassering av barn for barnevernet.

Markeds- og juridisk informasjon

Selskapsavtale og vedtekter for Krisesenteret for Molde og omegn IKS

Tips en venn Skriv ut