Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret, og har som oppgave å forestå løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på egne vegne. Kontrollutvalgets arbeid synliggjøres ved at møtene er åpne for publikum. 
 

Ny hjemmeside

Kontrollutvalgsekretariatet for Romsdal har fått egen hjemmeside. Her kan dere lese mer om kontrollutvalget, i tillegg til å finne møteprotokoller og innkallinger for 9 av kontrollutvalgene i Romsdal: Trykk her for å komme til kontrollutvalgsekretariatets nye side.
 

Kontrollutvalget skal arbeide for

  • å sikre god kvalitet i kommunens tjenester
  • å sikre god produktivitet og en effektiv ressursutnyttelse
  • å ivareta innbyggernes rettsikkerhet i deres kontakt med den kommunale forvaltningen
  • å sikre at politiske vedtak i Molde kommune følges opp.

Kontrollutvalget som består av 5 representanter har i snitt 5 til 6 møter i løpet av et år. Flere av sakene som utvalget behandler, går videre til endelig behandling i kommunestyret.

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal saksbehandler, og innstiller til vedtak i saker til behandling i kontrollutvalget.

Ved lovendring fra 1. januar 2005 ble sekretariatsfunksjonen utskilt fra revisjonens virkeområde, og en ordning med et fritt og uavhengig sekretariat ble etabler. Med virkning fra 28.08.2013 ble kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal etablert. Dette er et interkommunalt samarbeid mellom Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og Vestnes kommuner. Kontrollutvalgssekretariatet har et eget styre og er etablert som eget rettssubjekt.

De tilsette i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal er rådgiver Sveinung Talberg og daglig leder Jane Anita Aspen.
 

Kontrollutvalgets sammensetning for perioden 2015-2019

Leder: Trygve Grydeland (H)
Nestleder: Ann Monica Haugland (FRP)

Medlemmer:
Trygve Grydeland (H)
Ann Monica Haugland (FRP)

Anne Brekke (Ap)
Bonde Nordset (BOR)
Knut Ståle Morsund (KrF)

Varamedlemmer:
Rose Mari Skarset (BOR)
Helen Cecilie Wold (H)
Shaymaa Al-Rubaye (AP)
Roger Hagbø (FrP)
Max Ingar Mørk (KrF)

Tips en venn Skriv ut