Kommunestyremøte torsdag 20. desember

Rådhussalen før kommunestyremøte

Molde kommunestyre avholder møte 20. desember kl.13.00, kommunestyresalen, rådhuset, for behandling av følgende saker:

  • Budsjettforslag for 2019 for kontroll og tilsyn
  • Gebyrregulativ renovasjon 2019
  • Gebyrregulativ vann-, avløps- og slamtjenester 2019
  • Aksjeutbytte fra Istad AS
  • Budsjett 2019 og økonomiplan for perioden 2019 - 2022
  • Leie til eie - Molde kommune
  • Statlig sikring av friluftlivsområder - Prioritering av nye områder
  • Byutviklingsprosjektet Brunvollkvartalet - Elvemoloen - "Sjøfronten 3" - Godkjenning av løsning molo og kostnadsramme
  • Interpellasjon fremsatt av Harald Valved (SP) og Kim Thoresen-Vestre (SV) vedrørende kommunal veteranplan

Se direktesending fra kommunestyremøtet 20. desember kl. 13.00

Her finner du saksdokumentene!

ORDFØREREN

Tips en venn Skriv ut