Kommunale foretak

Kommunestyret i Molde har opprettet 4 forskjellige kommunale foretak:

Molde Eiendom KF har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunens formålsbygg og for å dekke kommunens behov for boliger til ulike målgrupper.

Molde Vann og Avløp KF har ansvaret for kommunens selvkostområder på vann- og avløpsområdet i tillegg til å levere enkelte øvrige tjenester til kommuneorganisasjonen.

Moldebadet KF startet opp sin drift ved Moldebadet i april 2010.

Molde Havnevesen KF er et eiendomsselskap uten egne ansatte etter at kommunen var med å etablere et eget interkommunalt selskap.

Tips en venn Skriv ut