Kartverket har reist navnesak

Kartskisse veg 5 på Kleive
08.04.18 - 01.06.18

Kartverket har reist navnesak på skrivemåten av gårdsnavnet Skalle /Skalde i forbindelse med navning av veg på Kleive i Molde kommune.

Lokal høring

Det er Statens kartverk som har vedtaksrett for skrivemåten av tradisjonelle gårds- og bruksnavn og for naturnavn. Før det blir gjort vedtak, har kommunen rett til å uttale seg. Eiere og festere har rett til å uttale seg om skrivemåten av gårdsnavn/bruksnavn. Det samme har lokale organisasjoner om navn som de har særlig tilknytning til. Når navnesaken gjelder bruksnavn, skal eieren eller festeren få saken tilsendt direkte fra kommunen.

Kulturtjenesten samordner lokale høringsuttalelser.

Frist for innspill er 1. juni

Tips en venn Skriv ut