Kart over Molde kommune

      

Kommunekart Molde kommune - Avansert løsning med oppdaterte kart og planinnsynplaninnsyn: vedtatte plankart og planbestemmelser

Om Kart og flyfoto - Molde kommune                                                                                                                                                                                                      Bruk Internet Explorer eller Firefox når du skal hente fram kartet "Kart og flyfoto". GISLINE WebInnsyn 3 krever Silverlight som en tilleggsinstallasjon i nettleseren, og Google støtter ikke Silverlight i nettleseren Chrome. 

Mange muligheter med kart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  • Du kan  veksle mellom 3 kartlag: grunnkart, reguleringsplaner og kommuneplaner.
  • Du kan velge mellom kart og flybilder, søke på adresse, eiendom og stedsnavn.
  • Du kan måle avstander og arealer
  • Du kan velge i Meny for å se på tegnforklaringer eller lage påtegninger i kartet.

En annen nyttig funksjon er verktøyet Del oppe til høyre i skjermbildet. Zoom inn kartet til ønsket utsnitt – trykk Del - kopier url`en som kommer opp, og lim inn lenken i et dokument eller e-post. E-postmottakeren som aktiverer lenken får se akkurat det samme kartutsnittet. Kartlaget Reguleringsplan gir informasjon om den enkelte reguleringsplan og du kan gå videre, med Vis i Planinnsyn, som gjør det mulig å lese plandokumentene. 
 

Nasjonale kartportaler med temakart om det meste

Kartverket.no  - Norgeskart, sjøkart, gratis turkart etc.

Geonorge.no   - Flere temakart, f.eks. forurensning, kulturminner, natur, landbruk, samferdsel, samfunnsikkerhet etc.

GisLink.no      - Kartjeneste med rikt utvalg av temakart, f.eks hav, ROS, beredskap, kulturarv etc.

Innsyn.norgeibilder.no  - Flybilder som dekker hele landet. De eldste flybildene over Molde er fra 1947

 

 

Tips en venn Skriv ut