Innmelding til 1. trinn skoleåret 2018-2019

Uten_navn 1

Alle foreldre/foresatte til barn som er født i 2012 melder inn barnet til skolestart. Innmelding åpner 15. november 2017. Frist for innmelding er 1. januar 2018.

Link til innmeldingsskjema

Utsatt skolestart

Dersom foreldre/foresatte vurderer å søke om utsatt skolestart, ber vi om dere nevner dette i feltet "Andre opplysninger" i innmeldingsskjemaet. Først når det foreligger uttalelse fra PP-tjenesten, skolen og/eller barnehagen, kan rektor ved den enkelte skole ta stilling til om søknaden kan innvilges.

En slik søknad kan bare imøtekommes i helt spesielle tilfeller.

Endelig frist for utsatt skolestart er satt til 15. mars 2018

SFO

Søknadsfrist for SFO for skoleåret 2018-2019, foregår samtidig og med frist 1. april 2018. Her søkes det i Molde kommunes skoleadministrative system Visma flyt skole.

Link til påmelding

Tips en venn Skriv ut