Resultater fra Opinion

Innbyggerhøringen: Klart flertall for kommunesammenslåing i Molde

På oppdrag fra Molde kommune har Opinion AS gjennomført en innbyggerhøring i forbindelse med kommunereformen. Til sammen er et representativt utvalg på 1500 personer over 16 år blitt intervjuet pr telefon. Konklusjonen er tydelig: Et klart flertall, 71 % av innbyggerne, ønsker at en ny kommune bestående av Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Nesset, Rauma og Molde blir etablert.  Dette er de kommunene som Molde har signert intensjonsavtale med.  16 % av de spurte var negative til den nye kommunen, mens 13 % svarte «vet ikke».

Møre og Romsdal fylke

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen

Molde kommune har inngått en intensjonsavtale om å lage en ny kommune sammen med Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Nesset og Rauma. 

I perioden fra 7. april og i ca to uker gjennomførte Opinion en telefonundersøkelse der 1500 innbyggere i Molde kommune fikk spørsmål om delta i en spørreundersøkelse i forbindelse med kommunereformen og intensjonsavtalen. Målet med undersøkelsen var blant annet å gi Molde kommunestyre innspill og kunnskap om hva innbyggerne mener.

Resultater fra undersøkelsen blir presentert i uke 17.

 

Tips en venn Skriv ut