Ingen avvik på det brannforebyggende arbeidet i Molde kommune

Jon Børge Horneland

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB) tilsynsaksjon med landets brann- og redningsvesen viser at 85 brannvesen ikke har tilfredsstillende risiko- og sårbarhetsanalyse som underlag for sitt forebyggende arbeid. Molde brann- og redningstjeneste fikk ingen avvik under DSBs tilsynsaksjon.

Dette gjelder for alle kommunene der Molde brann- og redningstjeneste har ansvaret for det brannforebyggende arbeidet (Molde, Aukra, Nesset, Midsund og Eide kommune).
- Det vil si at vi utfører vårt forebyggende arbeid i tråd med lover og regelverk, der målet med arbeidet er å hindre at branner oppstår. Vi er fornøyd med resultatet, men dette er et kontinuerlig arbeid som vi må fortsette å prioritere, sier leder for forebyggende seksjon Jon Børge Horneland.

Tips en venn Skriv ut