Informasjon fra barnehage til ikke-samboende foreldre

I mange barnehager går det barn som bor sammen med bare den ene av foreldrene. Det betyr at barnehagen må forholde seg til begge hjemmene når det gjelder informasjon.

Hvis foreldrene ikke har felles foreldreansvar for barnet, har også den av de biologiske foreldrene som ikke har foreldreansvar, rett til informasjon om barnets barnehageopphold.

Hvis foreldrene har felles foreldreansvar for barnet, har begge foreldrene rett til den samme informasjon om barnets barnehageopphold fra barnehagen side.

Kriterier

Du er forelder med barn i barnehagen og bor ikke sammen med den andre forelderen.
 

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med barnehagen. 

 

Klage

Avslag på krav om informasjon kan påklages til Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som har gitt avslaget, vurdere om det er grunn til endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen for klagebehandling.

Når du er den av foreldrene som barnet ikke bor hos, kan du henvende deg til barnehagen og be om å få informasjon direkte. Barnehagen plikter å imøtekomme det. Dersom dere som foreldre har felles foreldreansvar, trenger du ikke henvende deg til barnehagen hver gang du ønsker informasjon. Det er tilstrekkelig at du helt generelt ber om å få informasjonen. Dersom barnehagen ikke får noen anmodning om å gi slik informasjon, trenger barnehagen heller ikke gi det på eget initiativ.


Lover og retningslinjer

Barnelova § 50 - Barnelova
Tips en venn Skriv ut