Trist i verdens lykkeligste land? Psykisk helse - del 1.

Moldeungdommenes psykiske helse

Angst og depresjon.

Moldeungdommene svarte i 2015 på en lang rekke spørsmål om plager knyttet til angst og depresjon.  Da vet vi mere om hvordan ungdommer i Molde har det i hverdagen.

Men hvordan har de det?
Litt av svaret finner du i denne quizen

En stor del av Moldeungdommene oppgir at de er mye plaget av søvnproblemer, at alt er et slit, av håpløshet i forhold til framtida, er triste eller deprimerte, bekymrer seg mye, føler seg ensomme eller er sinte. Av quizen så du at mange flere jenter enn gutter er plaget av slike symptomer.  

Hvorfor er det slik,- i en tid der Norge flere ganger er kåret til et av verdens beste land å bo i. Har ungdommene våre spesielle utfordringer som gir mange tunge tanker? 

Lytt til Podkast  depresjon.

Du kan og lese mer om Moldeungdommenes psykiske helse her.

 

Tips en venn Skriv ut