Sykkelparkering

For å få flere til å sykle arbeider kommunen med å få på plass sykkelparkering ved innfartsårer, skoler, kollektivknutepunkt, handlegater, kjøpesenter, idrett- og kulturarenaer m.m. 

Mål

Det skal oppleves naturlig og trygt og parkere sykkelen i Molde. Utforming av sykkelstativ skal være praktisk, estetisk og brukervennlig. Plasseringer skal være strategisk. Molde kommune arbeider for tiden med en overordnet parkeringsstrategi.

Satsingsområder

  • Sykkelstativ på skoler
    Over to år skal alle grunnskoler i Molde kommune få til sammen nye 1100 sykkelstativ. I 2018 har Plan og utvikling fått midler til å kjøpe inn og installere nye sykkelstativ til 5 prioriterte skoler; Sellanrå, Kvam, Cap Klara, Skjevik og Bergmo ungdomsskole. For 2019 vil det bli søkt nye midler og resterende skoler vil få tildelt sykkelstativ. Molde kommune tar sikte på en felles standard for alle nye sykkelstativ. Det skal være A-form for god støtte og festemulighet for alle typer sykler. 40 % av stativene på skolene skal være under tak om mulig. Vi vil med dette oppfordre flere til å sykle til skolen og til fritidsaktiviteter. Foreldre kan også gjerne følge barna på sykkel.
     
  • Sykkelparkering sentrum
    Dette er et sentralt emne i byutviklingsarbeidet for Molde sentrum. På lik linje med skoleparkeringene ønsker vi en gjennomgående design og standard på sykkelstativene i sentrum. Stilfullt, funksjonelt og tilgjengelig er viktige stikkord.

Kontaktperson

Anita Gjørven, rådgiver samferdsel, Plan- og utviklingsavdelinga, seksjon Arealplan og landbruk. E-post: anita.gjorven@molde.kommune.no

Tips en venn Skriv ut