Planprogram for kulturminneplan for Molde kommune

Planen vil gjelde fra ferdigstillelse i 2019 og fram til kulturminneplan for nye Molde kommune er vedtatt.

Høyløe på Berg

Kulturminneplan for Molde

Molde kommune er igang med å utarbeide en kommunedelplan for kulturminner. Planprogrammet ble utarbeidet, lagt ut på høring og endelig vedtatt i kommunestyret i juni.

Tips en venn Skriv ut