Sjøfronten 1,2 og 3

Sjøfronten er det største byutviklingsprosjektet i byens moderne tid. Sentrum åpnes opp mot fjorden og fjellene, og Molde får sin sammenhengende havnepromenade.

Illustrasjon over byggetrinn

Sjøfronten 1
Havneområdet utvides og torgkiosken fjernes. Torget får ny belegningsstein og kunst. Molde kommune er utbygger, og har med seg en rekke offentlige og private aktører i spleiselaget. Prosjektet står ferdig til nyttår 2020.

Sjøfronten 2
Her kan det bli mulighet for badeanlegg, fisketorg og sommerhavn. Prosjektet sees i sammenheng med oppgradering av trafikkterminalen. Sjøfronten 2 blir siste byggetrinn, og skal binde Sjøfronten 1 og 3 sammen. Planleggingen startet i 2018.

Sjøfronten 3
Molde får nytt parkanlegg med lekeområde sør for Brunvollkvartalet. Det blir ny bru for gående og syklende over Moldeelva, og moloen rettes ut. Prosjektet blir ferdig i 2019.

Grafia hurtigbåtkaiaGrafia StorkaiaGrafia Torget
Illustrasjoner: Grafia

Hvorfor bygger vi sjøfronten?


For trivsel og aktivitet!
Området fra Hurtigbåtkaia til Storkaia utvides og her blir det plass til kaféer og restauranter med uteservering. Torget blir en åpen samlingsplass for konserter, torghandel og aktiviteter. I vannkanten blir det trappesatser. Kanskje dypper du tærne i sjøen en varm sommerdag?

For en vakrere by!
Med ny havnepromenade, sitteplasser og torg med beplantning og kunstverk vil Rosenes by fremstå i ny prakt! Molde er en av Norges best bevarte gjenreisingsbyer og denne kulturarven tar vi godt vare på.

For en grønnere by!
Sjøfronten skal gjøre Molde mer miljøvennlig! Bilparkeringen fjernes fra nedre torg. Den nye havnepromenaden blir til glede for turister, besøkende og byens innbyggere. Blir du en av dem som går søndagstur langs den nye sjøfronten?

For at flere kan bo sentralt!
Molde kommune ønsker at flere av oss skal bo sentrumsnært i fremtiden. Sjøfronten skal bli et godt uterom! Tenk deg avstand til jobben, butikkene, kinoen, Plassen og uterestaurantene. Noe for deg?

 


Historisk tilbakeblikk på sjøfronten


< 1850
Molde vokste frem på handel med sild og trelast. Byen ble kjøpstad i 1742. Molde ligger lunt til, et stykke inn i fjorden. Fjord og fjell har alltid spilt en viktig rolle i moldensernes liv.
Molde på 1800-tallet, illustrert av Johan F. L. Dreier

1850 - 1916
Med sin spektakulære utsikt og flotte omgivelser trakk byen til seg turister på slutten av 1800-tallet. Trebyen Molde hadde trange gateløp og frodige hager. Bybrannen i 1916 raserte store deler av bebyggelsen langs sjøfronten i den østre delen av byen. 
Molde sentrum 1936. Norsk luftfoto AS, Oslo

1916 - 1940
Torget og havna var sentrum og knutepunkt for ferdsel og handel. Torget var et mangfoldig og yndet møtested. Trebyen Molde hadde trange gateløp og frodige hager.
Torget i Molde fotografert av E. Birkeland 1930

1940
I april 1940 bombet tyske krigsfly Molde by. Ca. 180 hus ble totalskadd og Molde sentrum ble lagt i ruiner. Både kongen, kronprinsen, regjeringen og gullbeholdningen befant seg i Molde-regionen i denne tiden.
Molde etter bombingen i 1940

1940 -  1965
Sverre Pedersens byplan for Molde forelå allerede før krigen. Et revidert utkast ble vedtatt i 1942. Storgata ble lagt parallelt med sjøfronten og fikk murgårder på begge sider, samt en sentral torgallmenning og rådhusplass.
Byplan for Molde, Brente steders regulering, 1942

1965 - 2000
Storgata ble anlagt for et moderne byliv med bilen som transportmiddel. Torget ble brukt til torghandel, og som sentrums viktigste parkeringsplass. Sjøfronten ble liggende som en bakside.
Rådhusplassen og torget i Molde, 1970

2000 -
I 2003 ble det arrangert en arkitektkonkurranse for bysentrum. Vinnerprosjektet åpnet byen mot fjorden gjennom tverraksene. Prosjektet la grunnlaget for reguleringsplanen for Molde sentrum av 2011 og opprusting av sjøfronten.
På tvers, vinnerprosjekt, Bjørbekk og Lindheim og Stein Halvorsen

Tips en venn Skriv ut