Vannfyllestasjon for større tanker og tankbiler i Molde

Fyllestasjon for vann

Det er ikke tillatt å koble seg på en brannkum ute på nettet for å fylle større tanker og tankbiler til blant annet tunnelvask i Molde. For å kunne tilby vann til tankbiler eller andre kjøretøy med større tanker er det etablert en vannfyllestasjon på Retiro-området i Molde kommune. 

Vannfyllestasjon

Vannfyllestasjonen i Molde ved avløpsrenseanlegget i Fannestrandsveien 120 i Molde. Den er klar til bruk, og er tilrettelagt med stor uttakskapasitet slik at det går relativt raskt å fylle en tankbil.

weblink til adresse:

https://kart.1881.no/?query=fannestransvegen%20120&type=adresse

Betalingsterminal og påkoblingspunkt er godt synlig på østveggen av bygget.

Fyllestasjonen er tilrettelagt med en kortbasert betalingsløsning. Prisen pr m3 vann er for tida 12 kr/m3.

Det er laget en bruksanvisning for stasjonen. Denne står inne i styrings-skapet.

Dersom det planlegges påfylling før kl 08:00 eller etter kl 15:00 på hverdager, eller i løpet av helg, så må sjåførene være for

 

Bom-styring

Det er en bom inn til vannfyllestasjonen. Bommen er stort sett åpen ukedager mellom kl 08:00-15:00. Det må påregnes at bommen er stengt utenom dette.

Det er ønskelig at sjåfører kontakter Molde Vann og Avløp KF for registrering slik sjåfører gjennom mobiltelefonen sine kan åpne bommen ved bruk av egen mobiltelefon. Ta kontakt på mobil nr +47 929 14 205 for å bli registrer.

 

Tapping ute på ledningsnettet håndteres som tyveri

Før fyllestasjonen ble etablert ble det registrert flere episoder med ukyndig påfylling av vanntanker som gav driftsproblemer på ledningsnettet. Ihht regelverket er det heller ikke tillatt å gi bort vann.

Det er ikke tillatt, uten spesifikk tillatelse fra vakt, å koble seg på vannkummer i Molde og fylle tanker og tankbiler. Dersom slikt oppedages vil det bli ansett og håndtert hos oss som selvtekt og som tyveri.

IMG_20180717_103130506-2
Skjermbilde
IMG_20180717_103023997_HDR
Tips en venn Skriv ut