Universielle tiltak

                       Ville vel.png
IndividUniverselle.png

Oversikt over universielle tiltak

Rettighetsplakaten; rettigheter som gjelder for alle barn mellom 0 og 18 år

I barnehagen
LØFT 
COS - Circle of security
Trekantsamtale - overgangen mellom barnehage og skole
Vennskap på rammealvor


I skolen
PALS - fire barneskoler
Zippys venner (1.-4. trinn)
Mestring og bevegelsesglede - for 1. trinn, foreløpig på en barneskole. 
Psykologisk førstehjelp (5.-7. trinn)
Psykisk helse i ungdomsskolen (8. trinn)
Smiso og krisesenteret undervisning på 8. trinn
Opplysningsprogram om Barnevernet
Heldige er den som har teite foreldre - tema foreldremøte 9. trinn
VIP - Veiledning og informasjon om psyksik helse i skolen (VG1)


Helse
Helsestasjon - konsultasjon, veiledning, gruppetilbud
Skolehelsetjeneste - gruppetilbud/klasseundervisning
Helsestasjon for ungdom
COS - Circle of security
Fysio-/ergoterapi

TIBIR
Tematreff for gravide

Tips en venn Skriv ut