Demens

Demens er en samlebetegnelse på symptomer som skyldes sykdom i hjernen. Den mest kjente og vanligste demenssykdommen er Alzheimers sykdom. Vaskulær demens, frontallapps-demens og Lewylegeme-demens, er eksempler på andre sykdommer som gir demens.

Demenssykdommer er mest vanlig i høy alder, men noen får også demens før pensjonsalder. I Norge er det i dag ca. 78.000 mennesker som har demens.

Symptomer/tegn

Endringer i hukommelsen er det mest typiske symptomet på demens, men mange opplever også andre symptomer eller forandringer som kan skyldes sykdom i hjernen. 

Tidlige tegn eller symptomer som kan skyldes demenssykdom.

Utredning

Dersom man opplever endringer i hukommelsen eller har andre symptomer eller tegn som kan skyldes demens, er det viktig å få gjort undersøkelser hos lege. Dette er viktig for å finne ut hva endringene skyldes. I noen tilfeller kan det dreie seg om andre sykdommer eller tilstander som kan behandles.

Dersom det er en demenssykdom kan det være aktuelt å prøve ut medisiner. For den som får en demenssykdom og pårørende er det nyttig å få mulighet til å lære mer om sykdommen, og å få kjennskap til tilbud og tjenester som kan være med på å gjøre hverdagene bedre. Mange kan leve godt med demenssykdom i lang tid.

Riktig diagnose og regelmessig kontakt med fastlege og annet helsepersonell kan bidra til dette.
Dersom man ønsker å komme i gang med demensutredning kan man kontakte sin fastlege. Om du er i tvil omkring dette, eller ønsker mer informasjon, råd eller en samtale, kan du kontakte demenskontakt Valborg Misund på telefon 482 61 575, eller e-post valborg.misund@molde.kommune.no .
Unngå personopplysninger og sensitiv informasjon i e-post.

Aktuelle tjenester og tilbud for deg som har fått demens

Personer som har demens har de samme rettigheter til tilbud og tjenester som andre. Kontor for tildeling og koordinering er kommunens saksbehandler. De kan også gi informasjon om søknad og tjenester.

Kontaktinfo til kontor for tildeling og koordinering:

E-post: tildelingskontoret@molde.kommune.no
Telefon: 902 11 980 (mellom 12.00 og 15.00)
Søknadsskjema: Helse- og omsorgstjenester
Unngå personopplysninger og sensitiv informasjon i e-post.

Demenskontakt

Valborg Misund er Molde kommunes demenskontakt. Hun samarbeider med fastleger, spesialisthelsetjenestene og andre i helse – og omsorgstjenesten, blant annet om utredning og oppfølging etter diagnose. Hun kan gi informasjon og råd om knyttet til demens, både til den som er syk, pårørende og helsepersonell.

Valborg Misund:

Telefon: 482 61 575
E-post: valborg.misund@molde.kommune.no
Unngå personopplysninger og sensitiv informasjon i e-post.

Valborg Misund, demenskontakt

 

 

 

 

Nasjonalforeningen for folkehelsen, Molde og omegn

Molde og omegn demensforening

Molde og omegn demensforening er et lokallag av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Foreningen er en frivillig organisasjon som samarbeider med Molde kommune om ulike tilbud og aktiviteter for personer med demens og pårørende.

  • Demensvennlig samfunn
  • Åpne møter
  • Samtalegrupper
  • Aktivitetsvennordningen
  • Pårørendeskolen
  • Lørdagscafè

Link: Informasjon Nasjonalforeningen for folkehelsen på Facebook

 

  • Kategori

    • Velg kategori
Tips en venn Skriv ut