Flyktninghelsetjenesten

Hva får du?

Vi tilbyr helseundersøkelser, veiledning og oppfølging av flyktningefamilier. Du kan møte helsesøster og lege, og for å få tilbudet må du kontakte flyktningtjenesten.

Hvem kan få tilbudet?

Tilbudet er for flyktninger og familiegjenforente.

Slik søker du:

Ta kontakt med flyktningtjenesten hvis du har familie som kommer til Norge. De henviser til helsesøster.

Behandlingstid er ca to uker.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis

Kontaktinformasjon:

Molde helsestasjon.
Adresse: Gotfred Lies Plass 4, 6413 Molde

Kontaktperson: Marthe-Lise Riksfjord: 904 78 320

Lover og forskrifter:

Tuberkuloseveileder (Folkehelseinstituttet)

 

Tips en venn Skriv ut