Med Ungdom i FOKUS

Julie ekstra kiten

Molde kommunes beste ungdomskull,- ever?

Alt var bedre før i tida, eller? Gjelder det og ungdom? Eller har dagens ungdomskull aldri vært mer hjemmekjære, fornøyde med foreldre, glade i skolen og lever i fred med seg selv? Mye tyder på det siste. Men på noen områder ser dagens moldeungdommer ut til å slite mer enn noensinne. Mange plages med stress, søvnvansker, smerter i kroppen og er misfornøyde med seg selv. Hvordan kan dette henge sammen? Og i verdens lykkeligste land?

Vi er opptatt av våre ungdommer

Molde kommune er opptatt av at våre ungdommer skal ha det bra. Derfor gjennomfører vi Ungataundersøkesen med 2-3 års mellomrom. Elever i ungdomsskolen og videregående har svart på spørreskjemaet i 2015 og 2018. 

Svarene gir oss god innsikt i hvordan ungdommene har det hjemme, på skolen, på fritiden og inne i seg selv. De har blant annet svart på spørsmål om matvaner, helseproblemer, psykiske utfordringer og om hvordan de ser på framtida.Logo kommune og ungdata.png

Svarene kan være nyttige for foreldre, ungdommene selv, og alle som arbeider med ungdom. Hva kan vi gjøre for at ungdommene skal klare seg bra i hverdagen, og få et godt voksenliv?

 

Ungdataresultatene

Molde kommune har sett nærmere på ungdataresultatene og hentet ut mer informasjon fra spørreundersøkelsen.
Dette for å se nærmere på sammenhenger mellom ungdommenes ulike livsområder.

Hvordan kan hjemmeforhold og forhold på skole påvirke psykisk helse? Hva kan tenkes å virke forebyggende på framtidige vansker med psykisk helse?
Arbeidet har et særlig fokus på forebygging av framtidige rusvansker.

FACEBOOK-siden

En del av kunnskapen vi har hentet ut er samlet på dette nettstedet og på tilhørende facebookside.(klikk på overskriften)

Vi har laget en del faktaark om utvalgte emner. Du finner det på undersidene for faktaark. Kunnskapen fra undersøkelsen er godt egnet til å brukes i undervisning og for eksempel i klasseforeldremøter. Til det bruket er det laget en del quizer og powerpoint presentasjoner. 

Tips en venn Skriv ut