Kurs i akuttmedisin for leger og personale på legevakt

Coverbilde_akuttmedisinkurs

Velkommen på kurs for leger og personale på legevakt.

Molde kommune arrangerer obligatorisk kurs i akuttmedisin for alle som jobber med legevakt.

Formål med kurset er at gi en oppdatering av grunnleggende viten og ferdigheter i arbeidet med akutt syke og skadde pasienter på legevakten og ute på oppdrag. Kurset består av forelesninger i mindre omfang og mye arbeide i grupper med trening av ferdigheter, innføring i evt. nye metoder og trening med rollespill på ulike scenarier. Det legges vekt på gjensidig  refleksjon, evaluering og tilbakemelding under trygge rammer. Her er det rom og tid til usikkerhet, "dumme spørsmål" og at prøve og feile - det er slik vi lærer best.

Det vil bli arrangert flere kurs i 2019: 4. - 5. februar, 25. - 26. mars og 22. -23. mai.

Her finner du program for kursdagene

Her er påmeldingsskjema

Sted: Molde Brannstasjon, Birger Hatlebakksvei 30, 6415 Molde

Deltakere: Maks. 20 deltakere pr. kurs. 

Kursavgift: 5000,- samt 200,- til obligatorisk dagspakke. Faktura sendes etter påmelding. Kursavgiften refunderes av hjemkommunen for alle legevaktsleger samt personale.

Påmelding: Utfylling av påmeldingsskjema eller ved direkte kontakt. Påmelding er bindende. 50 % av kursavgiften refunderes ved avmelding frem til 14 dager før kurset. 

Forpleining: Lunsj, drikke, kaffe/te og kake/frukt er inkludert i dagspakke. Har du spesielle diett-behov eller allergier kan du ta kontakt med arrangør.

Overnatting: Scandic Seilet eller Thon Hotel Moldefjord. Legeforeningen har rabattavtale med begge hoteller. Ta kontakt om du trenger hjelp med booking. 

Godkjenninger: Kurset er godkjent som 15 timers klinisk emnekurs i videreutdanning og etterutdanning i allmennmedisin. Kurset er godkjent av Delta (helsesekretærer) og NSF. Molde kommune er godkjent av Helsedirektoratet som offisiell fast kursholder i akuttmedisin for leger og personale på legevakt.

Før kurset: Det forutsettes at alle deltakere har gjennomgått og bestått nettkurs i akuttmedisin. Kursbevis for nettkurs fremvises ved oppmøte første kursdag. Vi har ikke lov til å la noen bestå kurset uten nettkurset er bestått. Nettkurset koster 250 kr som refunderes av hjemkommunen etter bestått kurs.  Nettkurs finnes her: Oppvakt - akuttmedisinkurs

Om kurset: 

Kurset er bygget etter mal fra Kompetansesenter for legevaktmedisin. Begge kursdager startes med enkelte forelesninger i plenum om ulike emner innen akuttmedisin, f.eks. samhandling og faglig oppdatering. Det meste av dagen brukes i mindre grupper som veksler mellom ulike stasjoner hvor instruktører informerer og instruerer og deltakere får prøve selv. Dag 2 vil ha hovedvekt på simulasjon av akuttmedisinske scenarier som gjennomspilles. Det legges vekt på rom – både i tid og tillit – for prøving og feiling, refleksjoner og gjensidig hjelp og tilbakemeldinger. 

Kursbevis: Sendes på mail etter bestått kurs. 

Tips en venn Skriv ut