Tøyservice til hjemmeboende

Definisjon:

Tøyservice til hjemmeboende er en ordning der hjemmetjenesten innen Pleie og omsorg kan leie
ut rent tøy fra et omsorgssenter. Samtidig blir benyttet tøy tatt med tilbake for vask.

Kriterier for tildeling:

Tjenesten kan være aktuell dersom:

  • søker er alvorlig syk og/eller døende. Vedkommende skal da prioriteres.
  • den vil avlaste pårørende og bety forlengelse av tiden i hjemmet for søker
  • den vil være med på å opprettholde en forsvarlig standard for hygiene i hjemmet der søker selv ikke er i stand til eller ser hensikt med tøyskift
  • det er særlig dårlig tilrettelagt for vasking og tørking av tøy i hjemmet
  • tildeling fungerer som avlastning for helse- og omsorgstjenestene

Standard for tjenesten:

  • Tøy defineres i denne sammenheng som putetrekk, dynetrekk, laken, løftekladd, håndklær og kluter etter behov.
  • Søker kan leie kommunalt tøy både som en del av personlig assistanse - praktisk bistand eller hjemmesykepleie.
  • Vask av søkers private tøy inngår ikke i ordningen.

Saksbehandling:

Tøyservice til hjemmeboende skjer utenom ordinær saksbehandling.
Det er hjemmetjenesten som anbefaler om søker skal få tøyservice.
Tøyservice til ny søker skal skje i samarbeid med vaskeriet ved aktuelt omsorgssenter. Kapasitet her vil være avgjørende for tildeling.

Betaling for tjenesten:

Egenbetaling for tøyservice fastsettes av kommunestyret.

Lovgrunnlag:

Tøyservice til hjemmeboende er ikke en lovpålagt kommunal tjeneste.

Tips en venn Skriv ut