Influensavaksine til barn

Gutt med stetoskop

Helsesykepleier på helsestasjonen og på skolen har influensavaksiner tilgjengelig for barn som tilhører risikogruppene som følger:

 • Barn med:

  • diabetes, type 1 og 2

  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)

  • kronisk hjerte- og karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon

  • kronisk leversvikt

  • kronisk nyresvikt

  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet

  • nedsatt infeksjonsresistens

  • svært alvorlig fedme (kroppsmasseindeks (KMI) over 40)

  • andre alvorlige og/eller kroniske sykdommer der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege 

    

Foreldre må avklare med fastlegen sin hvorvidt barnet trenger vaksinen hvis de er i tvil. Ta kontakt med helsesykepleier for å gjøre avtale om vaksinering.

Du kan lese mer om influensa og influensavaksine på folkehelseinstituttets hjemmesider

Influensavaksine til voksne

Tips en venn Skriv ut