Hverdagsrehabilitering

Hverdagen består av mange gjøremål som vi tar som en selvfølge å greie. Dersom slike gjøremål blir utfordrende, kan hverdagsrehabilitering være aktuelt.

Seniorer spaserer_ScanStockPhoto_image_283258.jpg

Målgruppe

Målgruppen for hverdagsrehabilitering er voksne og eldre hjemmeboende som opplever utfordringer med å mestre hverdagslige gjøremål, som følge av endringer i helsetilstand eller livssituasjon. Det vektlegges tidlig innsats for å kunne bedre eller beholde funksjons- og aktivitetsnivået i størst mulig grad. Hverdagsrehabilitering kan være aktuelt når en person står i fare å behøve hjelp, eller opplever behov for økt hjelp i hverdagen. Det er en forutsetning at personen selv er motivert for egeninnsats og kan delta aktivt i planlegging av rehabiliteringen.

Om hverdagsrehabilitering

Målet med hverdagsrehabilitering er å bidra til at personen skal kunne klare seg i eget hjem og være aktiv i eget liv. 

Hverdagsrehabilitering starter med spørsmålet «Hva er viktig aktiviteter i livet ditt nå?» og innebærer primært tilrettelegging og trening i hverdagsaktiviteter som personen selv tillegger betydning. Eksempler på hverdagsaktiviteter; tilberede mat, handle varer, gå i trapp, gå utendørs, kle på seg, måke snø, stelle i hagen.

Om tjenestetilbudet

Hverdagsrehabilitering er et tidsavgrenset tjenestetilbud som gis i brukerens hjem og nærmiljø. Lengden på rehabiliteringen vil være fire uker.  Alle som innvilges hverdagsrehabilitering vil få bistand til å utforme en rehabiliteringsplan, der individuelle mål og tiltak beskrives. Planen vil være styrende for innholdet i tjenesten. Oppfølging gis primært på dagtid på ukedager.

Hverdagsrehabilitering søkes og tildeles gjennom Kontor for tildeling og koordinering.

Du kan benytte Søknadsskjema for Helse- og omsorgstjenester .

 

Hvem er vi?

Mette Roksvaag, ergoterapeut og koordinator - tlf 916 45 790

Målfrid Hyllnes, hjemmetrener - tlf 480 89 770

Ruth Anita Ødegård, sykepleier - tlf 480 89 190

Trine Rypdal Nilssen, fysioterapeut - tlf 480 88 499

Adresse: Kirkebakken Omsorgssenter, Veøygata 1, 6413 Molde

E-post: hverdagsrehabilitering@molde.kommune.no

 

Ønsker du å vite mer om tilbudet, ta gjerne kontakt med en av oss i hverdagsrehabiliteringsteamet. Se også vår brosjyre om hverdagsrehabilitering.

Organisering

Hverdagsrehabiliteringsteamet er organisert i Helsetjenesten; Ergoterapi-, fysioterapi- og rehabiliteringstjenesten.

Virksomhetsleder er: Sissel Farstad
Postadresse: Rådhusplassen 1, 6413 Molde
Telefonnr: 71 11 12 53, mobil 907 46 468

Tips en venn Skriv ut