Viktige telefonnummer angående bekymring for radikalisering

Hvordan forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme

 

Navn

Rolle

Telefonnummer

Morten Myking Radikaliseringskontakt i Molde kommune  917 57 480
Aida Murariu Radikaliseringskontakt i Molde kommune  916 52 744
Politiet Radikaliseringskontakt i politidistriktet 02800
Politiet Kriminalitetsforebyggere i Molde 02800
 

Kontakt politiet direkte på telefon 02800 hvis det gjelder:

  • opplysninger, mistanke eller viten om planlegging av voldelig ekstremisme.
  • opplysninger om utreise av fremmedkrigere eller støtte til terrororganisasjoner.

Ved nødsituasjon, ring 112.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut