Ressurser i arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Hvordan forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme

Politiet i Molde ScanStockPhoto_image_3364426_600x400

Regjeringens veileder for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Nasjonal veileder for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Forside - nasjonal veileder forebygging radikalisering.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalt politi

Poliets kontaktpersoner i arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.
 

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

PST er en særskilt polititjeneste direkte underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. PST er en landsdekkende tjeneste med lokale enheter i politidistriktene. PST forebygger rekruttering til voldelig ekstremisme dels gjennom egne aktiviteter og dels gjennom samarbeid med andre instanser som politi og kommune.


Kommunens radikaliseringskontakter

Kommunens radikaliseringskontakter skal ha særskilt kompetanse på dette feltet. De koordinerer også opplæring/kompetanseheving i kommunen.

 

Nyttige lenker

Utveier.no - Radikalisering og voldelig ekstremisme - kunnskapsportal om prosesser inn og veier ut

Regjeringen om radikalisering

 

 

 

Viktige telefonnummer angående bekymring for radikalisering

 

 

Tips en venn Skriv ut